Data & Inschrijven
, @ studio-kd

25
Okt
2019

25 oktober 2019 10:00 - 16:00

studio-kdLees verder Resterende plaatsen: 0    |    Prijs: 125 EUR
@ studio-kd
26
Okt
2019

26 oktober 2019 10:00 - 16:00

studio-kdLees verder Resterende plaatsen: 0    |    Prijs: 125 EUR
@ studio-kd
02
Nov
2019

02 november 2019 10:00 - 16:00

studio-kdLees verder Resterende plaatsen: 0    |    Prijs: 125 EUR
@ studio-kd
29
Nov
2019

29 november 2019 10:00 - 16:00

studio-kdLees verder Resterende plaatsen: 6    |    Prijs: 125 EUR
@ studio-kd
30
Nov
2019

30 november 2019 10:00 - 16:00

studio-kdLees verder Resterende plaatsen: 0    |    Prijs: 125 EUR
@ studio-kd
13
Dec
2019

13 december 2019 10:00 - 16:00

studio-kdLees verder Resterende plaatsen: 1    |    Prijs: 125 EUR
@ studio-kd
14
Dec
2019

14 december 2019 10:00 - 16:00

studio-kdLees verder Resterende plaatsen: 6    |    Prijs: 125 EUR
@ studio-kd
Algemene verkoopsvoorwaarden

Uw deelname is geldig na ontvangst van de betaling voor de workshop binnen de 14 dagen volgend op uw inschrijving op de website. Bij inschrijving op last minute openstaande plaatsen ten laatste de dag voorafgaand aan de workshop of cash ter plaatse.
Annulering door de deelnemer is enkel mogelijk binnen die 14 dagen na het sluiten van het contract door inschrijving via de website en dit enkel mits schriftelijke bevestiging hiervan per e-mail op administratie@studio-kd.be.
Bij annulering na het verstrijken van deze termijn is het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Studio KD biedt de contractant steeds de mogelijkheid om in een door Studio KD uitdrukkelijk aanvaarde vervanger te voorzien. Afwezigheid, evenals vroegtijdig vertrek tijdens de cursus, wordt niet gecompenseerd. Studio KD staat niet toe dat de contractant een cursus volgt op een andere datum of uur dan deze waarvoor initieel werd ingeschreven. Indien de contractant toch beslist de geplande cursus op een andere datum of tijdstip te volgen, zal opnieuw het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd zijn.
Studio KD behoudt zich het recht voor om zelf de workshop te annuleren tot 7 kalenderdagen voor de start van de workshop. Reeds betaalde deelnameprijzen zullen in dit geval binnen 14 kalenderdagen na de kennisgeving van de annulering aan de contractant worden terugbetaald.