Initiatie handgevormde schalen boetseren

08 april 2020 19:00 - 20 Mei 2020 21:00

Gompelbaan 209 , 2400 Mol

Initiatie handgevormde schalen boetseren

We leren je met de hand een schaal boetseren. Een decoratieve schaal of vaas, serveerkommetjes, een slakom, een mooie plantenpot... inspiratie is er genoeg.
We boetseren 3 avonden in april. De vierde avond in mei is het afwerken: glazuren en inleiding tot het bakproces.

4-weekse cursus.
Data: woensdagen 8, 15, 22 april en 20 mei, telkens 19u - 21u.
Kostprijs 70 EUR voor de volledige cursus - klei, glazuur en bakken apart verrekend op basis van je afgewerkte stukken.

Te betalen ten laatste 14 dagen na inschrijving op de site op volgend rekeningnummer: IBAN: BE24 0016 8878 3538

DOWNLOAD DE PDF MET PRAKTISCHE INFORMATIERegistreer Resterende plaatsen: 5    |    Prijs: 70 EUR
@ Gompelbaan 209 , 2400 Mol


Algemene verkoopsvoorwaarden

Uw deelname is geldig na ontvangst van de betaling voor de workshop binnen de 14 dagen volgend op uw inschrijving op de website. Bij inschrijving op last minute openstaande plaatsen ten laatste de dag voorafgaand aan de workshop of cash ter plaatse.
Annulering door de deelnemer is enkel mogelijk binnen die 14 dagen na het sluiten van het contract door inschrijving via de website en dit enkel mits schriftelijke bevestiging hiervan per e-mail op administratie@studio-kd.be.
Bij annulering na het verstrijken van deze termijn is het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Studio KD biedt de contractant steeds de mogelijkheid om in een door Studio KD uitdrukkelijk aanvaarde vervanger te voorzien. Afwezigheid, evenals vroegtijdig vertrek tijdens de cursus, wordt niet gecompenseerd. Studio KD staat niet toe dat de contractant een cursus volgt op een andere datum of uur dan deze waarvoor initieel werd ingeschreven. Indien de contractant toch beslist de geplande cursus op een andere datum of tijdstip te volgen, zal opnieuw het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd zijn.
Studio KD behoudt zich het recht voor om zelf de workshop te annuleren tot 7 kalenderdagen voor de start van de workshop. Reeds betaalde deelnameprijzen zullen in dit geval binnen 14 kalenderdagen na de kennisgeving van de annulering aan de contractant worden terugbetaald.